ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ
Fatigue Assessment Scale (FAS)
 

  Φύλο:ΆνδραςΓυναίκα    Ηλικία (σε έτη):  
       

Οι παρακάτω δέκα προτάσεις αναφέρονται στο πώς αισθάνεστε. Για κάθε μια πρόταση μπορείτε να επιλέξετε μια από τις πέντε επιλογές οι οποίες κυμαίνονται από ποτέ έως πάντα. Παρακαλώ δώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση, ακόμα και αν δεν έχετε κάποια ενόχληση αυτή την στιγμή: Ποτέ, ενίοτε( μηνιαίως ή σπανιότερα), τακτικά (μερικές φορές το μήνα), Αρκετά συχνά( εβδομαδιαίως) και πάντα (σχεδόν κάθε μέρα).
 

1. Αισθάνομαι κούραση.

 

Ποτέ          Μερικές φορές          Συχνά          Αρκετά συχνά         Πάντα
2. Κουράζομαι γρήγορα.
  Ποτέ          Μερικές φορές          Συχνά          Αρκετά συχνά         Πάντα
3. Νομίζω πως κάνω λίγα πράγματα κατα την διάρκεια της ημέρας.
 

Ποτέ          Μερικές φορές          Συχνά          Αρκετά συχνά         Πάντα

4. Έχω αρκετή ενέργεια για καθημερινές δραστηριότητες.
 
  Ποτέ          Μερικές φορές          Συχνά          Αρκετά συχνά         Πάντα
5. Αισθάνομαι σωματικά εξαντλημένος/η.
  Ποτέ          Μερικές φορές          Συχνά          Αρκετά συχνά         Πάντα
6. Έχω πρόβλημα να ξεκινήσω να κάνω πράγματα.
  Ποτέ          Μερικές φορές          Συχνά          Αρκετά συχνά         Πάντα
7. Έχω πρόβλημα στο να σκέφτομαι καθαρά.
  Ποτέ          Μερικές φορές          Συχνά          Αρκετά συχνά         Πάντα
8. Δεν έχω διάθεση να κάνω τίποτα.
  Ποτέ          Μερικές φορές          Συχνά          Αρκετά συχνά         Πάντα
9. Αισθάνομαι ψυχικά εξαντλημένος/η.
  Ποτέ          Μερικές φορές          Συχνά          Αρκετά συχνά         Πάντα
10. Όταν κάνω κάτι, μπορώ να συγκεντρωθώ αρκετά καλά σε αυτό.
  Ποτέ          Μερικές φορές          Συχνά          Αρκετά συχνά         Πάντα
Όταν όλες οι ερωτήσεις είναι απαντημένες,παρακαλώ πατήστε το κουμπί  >> 

 

© ild care foundation; www.ildcare.nl; Η χρήση επιτρέπεται μετά από άδεια του οργανισμού διαμέσων νοσημάτων πνεύμονα: info@ildcare.nl. Δημιουργήθηκε από Gosker Digital Solutions
 

βιβλιογραφικές αναφορές:

Drent M, Lower EE, De Vries J. Sarcoidosis-associated fatigue. Eur Respir J 2012; 40: 255–263. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441750

Kleijn WPE, De Vries J, Wijnen PAHM, Drent M. Minimal (clinically) important differences for the Fatigue Assessment Scale in sarcoidosis. Respir Med 2011; 105: 1388-95. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700440

De Vries, Michielsen H, Van Heck GL, Drent M. Measuring fatigue in sarcoidosis: the Fatigue Assessment Scale (FAS). Br J Health Psychol 2004; 9: 279-91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296678