Skala oceny zmęczenia
Fatigue Assessment Scale (FAS)
 

  Płeć:mężczyzna   kobieta   Wiek (w latach):  
       

Dziesięć następujących stwierdzeń odnosi się do Pana/Pani codziennego samopoczucia. Do każdego stwierdzenia Pan/Pani może wybrać jedną z możliwych odpowiedzi stopniując od Nigdy do Zawsze. Proszę odpowiedzieć na każde pytanie, nawet wtedy kiedy obecnie Pan/Pani nie ma dolegliwości. Nigdy; Czasami (raz w miesiącu lub mniej; Regularnie (kilka razy w miesiącu; Często (raz w tygodniu); I Zawsze (codziennie).
 

1. Cierpię z powodu zmęczenia.

 

Nigdy          Czasami          Regularnie          Często         Zawsze
2. Męczę się bardzo szybko.
  Nigdy          Czasami          Regularnie          Często         Zawsze
3. Jestem mało aktywny(-na) w ciągu dnia.
 

Nigdy          Czasami          Regularnie          Często         Zawsze

4. Mam dosyć energii do codziennego życia.
  Nigdy          Czasami          Regularnie          Często         Zawsze
5. Fizycznie, czuję się wyczerpany(-na).
  Nigdy          Czasami          Regularnie          Często         Zawsze
6. Mam problemy z rozpoczęciem czynności.
  Nigdy          Czasami          Regularnie          Często         Zawsze
7. Mam problemy z jasnym myśleniem.
  Nigdy          Czasami          Regularnie          Często         Zawsze
8. Brakuje mi chęci do zrobienia czegokolwiek.
  Nigdy          Czasami          Regularnie          Często         Zawsze
9. Psychicznie, jestem wyczerpany(-na).
  Nigdy          Czasami          Regularnie          Często         Zawsze
10. W trakcie wykonywania czynności koncentruję się całkiem dobrze.
  Nigdy          Czasami          Regularnie          Często         Zawsze
Po odpowiedzi na wszystkie pytania, proszę nacisnąć przycisk  >> 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone dla "ild care foundation"; www.ildcare.nl; Wykorzystanie materiałów tylko za pozwoleniem "ild care foundation": info@ildcare.nl. Opracowany przez Gosker Digital Solutions
 

Piśmiennictwo:

Drent M, Lower EE, De Vries J. Sarcoidosis-associated fatigue. Eur Respir J 2012; 40: 255–263. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441750

Kleijn WPE, De Vries J, Wijnen PAHM, Drent M. Minimal (clinically) important differences for the Fatigue Assessment Scale in sarcoidosis. Respir Med 2011; 105: 1388-95. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700440

De Vries, Michielsen H, Van Heck GL, Drent M. Measuring fatigue in sarcoidosis: the Fatigue Assessment Scale (FAS). Br J Health Psychol 2004; 9: 279-91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296678