Enkät för gradering av trötthet
Fatigue Assessment Scale (FAS)
 

  Kön:man     kvinna Ålder (år):  
       

De följande tio påståendena gäller hur du oftast känner dig. Vid varje påstående skall du välja ett av fem möjliga svarsalternativ. Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer in på Dig. Besvara alla frågorna, även om du inte har några besvär för närvarande: Aldrig, Ibland, Regelbundet, Ofta, Alltid.
 

1. Jag lider av trötthet.

 

Aldrig          Ibland          Regelbundet          Ofta         Alltid
2. Jag blir trött väldigt snabbt.
  Aldrig          Ibland          Regelbundet          Ofta         Alltid
3. Jag gör inte speciellt mycket under en dag.
 

Aldrig          Ibland          Regelbundet          Ofta         Alltid

4. Jag har tillräckligt med energi för att klara vardagslivet.
  Aldrig          Ibland          Regelbundet          Ofta         Alltid
5. Jag känner mig kroppsligen utmattad.
  Aldrig          Ibland          Regelbundet          Ofta         Alltid
6. Jag har svårt att komma igång med saker.
  Aldrig          Ibland          Regelbundet          Ofta         Alltid
7. Jag har svårt att tänka klart.
  Aldrig          Ibland          Regelbundet          Ofta         Alltid
8. Jag känner ingen lust till att göra saker.
  Aldrig          Ibland          Regelbundet          Ofta         Alltid
9. Jag känner mig mentalt utmattad.
  Aldrig          Ibland          Regelbundet          Ofta         Alltid
10. Jag kan koncentrera mig ganska bra när jag gör saker.
 
  Aldrig          Ibland          Regelbundet          Ofta         Alltid
När samtliga frågor är besvarade, vänligen tryck på knappen  >> 

 

© ild care foundation; www.ildcare.nl; Får användas endast med tillstånd av ild care foundation: info@ildcare.nl. Utvecklad av Gosker Digital Solutions
 

Referenser

Drent M, Lower EE, De Vries J. Sarcoidosis-associated fatigue. Eur Respir J 2012; 40: 255–263. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441750

Kleijn WPE, De Vries J, Wijnen PAHM, Drent M. Minimal (clinically) important differences for the Fatigue Assessment Scale in sarcoidosis. Respir Med 2011; 105: 1388-95. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700440

De Vries, Michielsen H, Van Heck GL, Drent M. Measuring fatigue in sarcoidosis: the Fatigue Assessment Scale (FAS). Br J Health Psychol 2004; 9: 279-91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296678